ANGULAR DISPLACEMENT

ANGULAR DISPLACEMENT
إزاحة زاوية

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • Angular displacement — of a body is the angle in radians (degrees, revolutions) through which a point or line has been rotated in a specified sense about a specified axis.When an object rotates about its axis, the motion cannot simply be analyzed as a particle, since… …   Wikipedia

 • angular displacement — kampinis poslinkis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Ko nors poslinkis tam tikru kampu. atitikmenys: angl. angular displacement vok. Winkelverschiebung, f rus. угловое смещение, n pranc. écart angulaire, m; déplacement… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • angular displacement — kampinis poslinkis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. angular displacement vok. Winkelverschiebung, f rus. угловое смещение, n pranc. écart angulaire, m …   Fizikos terminų žodynas

 • angular displacement — noun : a definite amount of rotation (as of a disk) about a specified axis * * * Physics. the amount of rotation of a point, line, or body in a specified direction about an axis. * * * angular displacement, the amount of rotation of a rigid body… …   Useful english dictionary

 • angular displacement — Physics. the amount of rotation of a point, line, or body in a specified direction about an axis. * * * …   Universalium

 • Displacement — may refer to: Contents 1 Physical sciences 1.1 Physics 1.2 Engineering …   Wikipedia

 • Displacement (vector) — Displacement versus distance traveled along a path. A displacement is the shortest distance from the initial to the final position of a point P[1]. Thus, it is the length of an imaginary straight path, typically distinct from the path actually… …   Wikipedia

 • Angular momentum — For a generally accessible and less technical introduction to the topic, see Introduction to angular momentum. Classical mechanics Newton s Second Law …   Wikipedia

 • Angular frequency — Not to be confused with angular velocity. Angular frequency ω (in radians per second), is larger than frequency ν (in cycles per second, also called Hz), by a factor of 2π …   Wikipedia

 • angular velocity — Physics. the time rate of change of angular position of a rotating body, usually expressed in radians per second or radians per minute. [1810 20] * * *  time rate at which an object rotates, or revolves, about an axis, or at which the angular… …   Universalium

 • Angular velocity — Do not confuse with angular frequency The unit for angular velocity is rad/s.In physics, the angular velocity is a vector quantity (more precisely, a pseudovector) which specifies the angular speed, and axis about which an object is rotating. The …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”